Επέκταση/συρρίκνωση πλαισίουΜετακίνηση πλαισίου Είσοδος
Αναγνωριστικό
Κωδικός
 
Επέκταση/συρρίκνωση πλαισίουΜετακίνηση πλαισίου Επιλεγμένες δέσμες
Δεν βρέθηκαν δεδομένα
 
Επέκταση/συρρίκνωση πλαισίουΜετακίνηση πλαισίου Πληροφορίες για το μάθημα "Η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρώπη (Ενήλικοι)"
Περιγραφή: Η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρώπη

Το ηλεκτρονικό μάθημα "Η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρώπη" προσφέρεται από το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής.
Αντικείμενα: 1) Η Σύνδεση με την Ε.Ο.Κ.
2) Απενεργοποίηση της Συμφωνίας Σύνδεσης
3) Αποκατάσταση της Δημοκρατίας και αίτημα ένταξης στην Ε.Ο.Κ.
4) Διαπραγματεύσεις και ένταξη στην Ε.Ο.Κ.
5) Ο Κ. Καραμανλής και η ιδέα της Ευρώπης
Καθηγητές: Brad Taylor
Ενότητες: 11, Αξιολογήσεις: 5
Υλικό μαθήματος
Δωρεάν Εγγραφή